Kontakt

P.W. PROMONT Sp. z o.o.

NIP: 527-02-01-515, REGON: 00840422800000
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W-wie XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000106649, KZ: 50000 PLN
ING Bank Śląski S.A. 38 1050 1012 1000 0023 2757 1762