Projektowanie

Opracowujemy plany funkcjonalno-użytkowe, zgodnie z wymogami i potrzebami Zamawiającego. Przygotowujemy kompleksową dokumentację techniczną rozwiązań mechanicznych w obiekcie oraz poszczególnych, indywidulanych urządzeń. Konsultujemy rozwiązania techniczne dla złożonych problemów mechanicznych np. w sprawie nietypowych ruchomych elementów w obiektach. Wydajemy wytyczne dla innych branż (np. konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej) przy realizacji nowopowstających budynków oraz modernizacjach tych istniejących.