Nadzór i serwis

Sprawujemy autorski i inwestorski nadzór branżowy, w tym weryfikujemy formalno-techniczną dokumentację przygotowywaną na potrzeby wykonywanych urządzeń. Wspomagamy proces rejestracji i przeglądów urządzeń dozorowych w Urzędzie Dozoru Technicznego. Przeprowadzamy audyty oraz opracowywujemy ekspertyzy techniczne. Wykonujemy specjalistyczne oceny dla urządzeń pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewniamy profesjonalny serwis urządzeń mechnicznych.