WSZYSTKIE
TEATRY
OPERY
FILHARMONIE
INNE

Kieleckie Centrum Kultury w Kielcach
Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu
Sala Symfonii Akademii Muzycznej w Katowicach
Warszawskie Praskie Seminarium Duchowne
Hotel "Victoria" w Warszawie
Dom Polonii w Pułtusku
Mysłowickie Centrum Kultury w Mysłowicach
Klub muzyczny "Baza" w Siemianowicach
MCK Sokół w Nowym Sączu