UWAGA: ZMIANA ADRESU
P.W. PROMONT Sp. z o.o.
ul. Młodnicka 52D
04-239 Warszawa
NIP: 527-02-01-515

REGON: 00840422800000
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W-wie
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000106649
KZ: 50000 PLN
ING Bank Śląski S.A.
38 1050 1012 1000 0023 2757 1762
tel.: +48 510 903 009
biuro@promont.waw.pl