P.W. PROMONT Sp. z o.o.
ul. Smocza 20a lok. 7
01-034 Warszawa
NIP: 527-02-01-515
REGON: 00840422800000
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W-wie
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000106649
KZ: 50000 PLN
ING Bank Śląski S.A.
38 1050 1012 1000 0023 2757 1762


biuro:
ul. Erazma Ciołka 15 lok. 10
01-445 Warszawa

tel.: +48 22 836 01 12
fax: +48 22 837 85 35
biuro@promont.waw.pl
Wyświetl większą mapę